De Ultimaker S3 en het materiaalgebruik

De Ultimaker S3 en het materiaalgebruik

Wie vraagt naar de voordelen van de Ultimaker S3, kan allerlei verschillende antwoorden krijgen. Een punt waarover iedereen het echter wel eens is, is de manier waarop met filament te werken is. Dit is dan ook een kenmerk dat er sterk tussenuit springt. Zo zijn een...